Pages

Saturday, 9 July 2016

Doa Imam Ahmad ibn Hambal

Ahmad tengadah seraya berdoa,

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa Engkau di atas apa yang lebih banyak dari apa yang kami sukai, maka jadi-kanlah kami atas apa yang Engkau sukai selamanya!" "Lanjutkan!" seru kami. "Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau kekuatan seperti yang Engkau katakan pada langit dan bumi

[Datanglah kalian berdua menurut penntahku dengan suka hati atau terpaksa, keduanya menjawab: kami datang dengan suka hati ]

Ya Allah, berikanlah kami taufiq untuk mencapai redhomu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dan merasa fakir kecuali kepada Engkau, dan berlindung dari kehinaan kecuali di hadapan Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau limpahkan ke-pada kami (rezeki) yang membuat kami menjadi durjana, dan jangan pula Engkau sendatkan (rezeki) yang membuat kami lupa. Limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, kekuasaan rezeki-Mu yang dapat menghantarkan kami di dunia dan kecukupan dari kekuatan-Mu!"


No comments:

Post a Comment